Hulmursisolering med Murerfimaet tjener sig hurtigt ind

Går du og overvejer, hvordan du skal komme i gang med at energirenovere dit hus, kan det være en god

ide, at starte med at undersøge muligheden for at få hulmursisoleret din villa.

Hvis du har et højt varmeforbrug eller dine ydervægge føles kolde er muren sandsynligvis hul. Du kan også ved hjælp af husets tegninger og en måling af dine vægge som regel selv afgøre, om muren er hul, ligesom husets alder kan indikere, hvorvidt

Er du i tvivl, kommer Murerfimaet forbi og foretager de reglementerede forundersøgelser, der hurtigt kan afgøre, om det er aktuelt for dig at efterisolere murens hulrum.

I nogle tilfælde oplever vi, at huset faktisk er hulmursisoleret, men med materialer, der er utidssvarende og måske faldet sammen som tiden er gået. Er dette tilfældet anbefaler vi altid en om-isolering for at sikre en ensartet og energivenlig isolering.